Ledning

”Vår tids intellektuella klimat präglas av både polarisering och likriktning, samtidigt som det ekonomiska systemet firar ständigt nya triumfer i utsugning och bortrationalisering av mänsklig värdighet. Därför är en total samhällelig systemändring nödvändig. Det är Teater Tribunalens uppgift att verka för en sådan. Det är hög tid att mänskligheten lämnar sin förhistoria bakom sig och blir fullt ut mänsklig.”
– Henrik Dahl
Konstnärlig ledare

Henrik Dahl är regissör och skådespelare, och en av Teater Tribunalens grundare. Henrik har varit kontinuerligt verksam på teatern under de dryga tjugosju år som teatern funnits. Han har därtill under flera år varit en av de drivande krafterna bakom teaterns utbildning i politisk scenkonst.

Teater Tribunalens styrelse
Jan Käll, ordförande
Victor Watz
Tuvalisa Rangström
Antonia Clausson
Ulrika van Gelder

Dela den här sidan: