Om Tribunalen

Teater Tribunalen bildades 1995 av skådespelare från Teaterhögskolan i Malmö och scenkonstnärer från Dramatiska Institutet. Gruppen har sedan starten huserat i den gamla biografen Lido på Hornsgatan i Stockholm.

Tribunalen är en teater med socialistisk agenda. Vi vill blottlägga, kritisera och döma den politiska och ekonomiska makten, och inspirera till engagemang och aktion.

Vi är moralister i den bemärkelsen att vi tar ställning i samhälleliga skeenden, och pedagoger i det att vi försöker ställa adekvata frågor till publiken om dess verklighet. Vi agiterar gärna när tillfälle bjuds, annars nöjer vi oss kanske med att konstatera torra fakta. Vi tror mer på insikten än på upplevelsen. Vi har lika svårt som alla andra att leva upp till de demokratiska ideal vi predikar, men vi vägrar ge upp att försöka.

Teater Tribunalen erhåller stöd från Statens kulturråd, Region Stockholm och Stockholms Kulturförvaltning och har ett pågående samarbete med ABF Stockholm.

Dela den här sidan: