Uthyrning och gästspel

I mån av tid och utrymme hyr Teater Tribunalen ut lokalen på Hornsgatan 92 till andra teatergrupper, till publika samtal, bokreleaser eller till grupper som arbetar med bildkonst, foto, performance eller musik.

För mer information om priser, teknikspec. o dyl, kontakta oss på
info@tribunalen.com eller telefon 08-84 94 33.

OBS! Vi hyr inte ut lokalerna till fester

Loggor och exponering

Info om tryckmaterial och exponering

Tribunalen har affischskyltning
⁃ i montrar på tunnelbanestation Zinkensdamm
⁃ i ljusskåp utanför teaterns entré
⁃ på gatupratare utanför teaterns entré
⁃ i teaterns foajé

Mått för affischer:
B2 = 50×70 cm

Teater Tribunalens logga för nedladdning.

OBS! Samtliga displayer har snäppramar som stjäl ca 1 cm affischyta runtom.
Vid layout av affischer, placera viktig info och loggor minst 2 cm från kant.
Den Tribunalenröda loggan har HEX#: 9a0000

Pressbilder
Fullstora .jpg eller .png brukar fungera.

Sociala medier
För gästspel gäller att Tribunalen i första hand agerar medvärdar
till eventuella evenemang som hyresgästen skapar på t ex Facebook, Instagram etc.

Exponeringens omfattning
Enligt överenskommelse från fall till fall.

Gästspel
I all kommunikation bör stå ”Gästspel på Teater Tribunalen” eller en ö.k.
Teater Tribunalens logga kan inkluderas på eventuellt tryckmaterial, men så att det framgår att det gäller ett gästspel.