HENRIK DAHL BLIR NY KONSTNÄRLIG LEDARE FÖR TEATER TRIBUNALEN

_XT20328

Teater Tribunalens styrelse har utsett Henrik Dahl till ny konstnärlig ledare.
Henrik Dahl tillträder tjänsten i januari 2018.

Henrik Dahl är regissör och skådespelare, och en av Teater Tribunalens grundare. Henrik har varit kontinuerligt verksam på teatern under de dryga tjugo år som teatern funnits. Han har därtill under flera år varit en av de drivande krafterna bakom teaterns utbildning i politisk scenkonst och är sedan tre år tillbaka en del av den konstnärliga ledningsgrupp vars uppdrag går ut till årsskiftet. Henrik regisserade senast Vår tids fruktan och elände, som spelades våren 2017, och sågs själv på scen i Bertolt Brechts Modern under hösten 2017.

Henrik Dahl låter i samband med utnämningen meddela:
”Vår tids intellektuella klimat präglas av både polarisering och likriktning, samtidigt som det ekonomiska systemet firar ständigt nya triumfer i utsugning och bortrationalisering av mänsklig värdighet. Därför är en total samhällelig systemändring nödvändig. Det är Teater Tribunalens uppgift att verka för en sådan. Det är hög tid att mänskligheten lämnar sin förhistoria bakom sig och blir fullt ut mänsklig.”

Enligt styrelsens uppfattning är Henrik Dahl en arbetsam och insiktsfull person som genom åren utvecklats till en betydande regissör och skådespelare. Hans engagemang för Teater Tribunalen har aldrig sviktat och han har stor del i att teatern alltjämt lever och frodas. Henrik Dahls konstnärskap har också genomgående präglats av en tydlig socialistisk inriktning och en ambition att diskutera de stora samhälleliga frågorna. Det är mot den bakgrunden som styrelsen valt att utse Henrik Dahl till konstnärlig ledare för Teater Tribunalen.

/Teater Tribunalens styrelse:

Sara Israelsson, ordförande
Jan Käll
Hanna Cecilia Lindkvist
Tuvalisa Rangström
Sofia Wigand
Ulrika van Gelder
Viktor Watz

Dela den här sidan: