FARNAZ ARBABI MÖTER TOBIAS HÜBINETTE I ETT SAMTAL OM ANTIRASISMEN OCH DEN SVENSKA SJÄLVBILDEN

Farnaz Arbabi möter Tobias Hübinette i ett samtal om hur antirasismen och svenskheten har kommit att bli så intimt förknippade med varandra samt om varifrån den svenska antirasistiska självbilden kommer och vad den egentligen gör med oss. Hur kommer det sig att Sverige blev västvärldens mest radikala antikoloniala aktör och röst under Kalla kriget, och […]

Dela den här sidan:

Scenkonst i det offentliga rummet

Teater Tribunalen startade hösten 2015 projektet IncAP, Increased Artistic Presence, där vi intar det offentliga rummet. I januari reste Åsa Lindholm, Henrik Dahl, Maja Björkquist och Sofia Wigand till Kairo där de träffade den egyptiska teatergruppen The BuSSy Project och i mars i år var delar av den egyptiska gruppen till Tribunalen. BuSSy är ett […]

Dela den här sidan: