FARNAZ ARBABI MÖTER TOBIAS HÜBINETTE I ETT SAMTAL OM ANTIRASISMEN OCH DEN SVENSKA SJÄLVBILDEN

Farnaz Arbabi möter Tobias Hübinette i ett samtal om hur antirasismen och svenskheten har kommit att bli så intimt förknippade med varandra samt om varifrån den svenska antirasistiska självbilden kommer och vad den egentligen gör med oss. Hur kommer det sig att Sverige blev västvärldens mest radikala antikoloniala aktör och röst under Kalla kriget, och vad låg egentligen bakom det svenska FN-engagemanget och den svenska utrikespolitiken gentemot Tredje världen?

Tid: Sönd den 7/2 ca 17:45 (direkt efter föreställningen)
Om du endast vill delta i samtalet anmäl via info@tribunalen.com Fri entré

Dela den här sidan: