Ny konstnärlig ledning

Teater Tribunalen har från och med januari 2015 en kollektiv konstnärlig ledning, en ledningsgrupp, bestående av Maja Björkquist, Henrik Dahl, Johanna Emanuelsson, Åsa Lindholm och Richard Turpin. Det är vi som ansvarar för repertoar, samarbeten och rekrytering av konstnärlig personal samt representerar teatern utåt. På ledningsgruppen vilar också att driva teaterns politiska linje.

Teater Tribunalen kommer även fortsättningsvis att drivas som ideell förening. Vi välkomnar intresserade att vara delaktiga i teaterns aktiviteter genom att utöva ett aktivt medlemskap i föreningen.

Den nytillträdda ledningsgruppen har ett treårigt mandat. Vår ambition är att genom teatern ge alternativa perspektiv på det förflutna, det närvarande och det kommande. För att döva våra dåliga samveten, för att spjärna emot känslan av vanmakt, för att ingjuta mod, vill vi ställa vår ringa förmåga till er tjänst.

Vi nås på mail: konstnarligaledningen@tribunalen.com

Dela den här sidan: