Utbildning

VÅR UTBILDNING I POLITISK SCENKONST ÄR TILLBAKA!

 

Att göra scenkonst av politik och politik av scenkonst

Kursen vänder sig till dig som vill ha en introduktion till att via scenkonstnärliga uttryck kommunicera politiska tankar. Som deltagare får du pröva på olika sceniska verktyg i förhållande till kropp, röst och rum. Du får undersöka såväl performativ scenkonst som brechtiansk dialektik och regelrätt aktionsteater.

 

Utbildningen lägger stort fokus vid gruppdynamik och på själva processen att tillsammans med andra skapa ”från ax till limpa,” och avslutas med redovisningar i grupp under Teater Tribunalens scenkonstfestival i maj 2018. Kursen vill också understryka vikten av teoretiska studier och ca 20 procent av studietiden ägnas åt samtal med inbjudna gästföreläsare. Den praktiska undervisningen sker blockvis och leds av yrkesverksamma scenkonstnärer Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha kunskapsmässiga förutsättningar att driva egna scenkonstnärliga projekt.

 

All undervisning sker i grupp och vi vill poängtera att detta inte är en utbildning i skådespeleri.

 

Kursen är till viss del förlagd på Teater Tribunalen i Stockholm vilket för deltagaren innebär kontakt med yrkesverksamma inom teatern och insyn i hur det är att driva en fri grupp. Stora delar av undervisningen sker på Långholmens folkhögskola vid Marabouparken i Sundbyberg, eller i andra lokaler.

 

Kursen innehåller bland annat:

  • att undersöka den politiska verkningsgraden i olika typer av sceniska uttryck
  • att undersöka kropp och röst i förhållande till rummet
  • att skapa dramatik av ickedramatisk text
  • eget skrivande
  • aktivism som konst och konst som aktivism
  • att tänka dialektiskt i förhållande till verk och mottagare
  • konst- och idéhistoria, inklusive samtida tänkare
  • grundkurs i produktion, kulturstöd och marknadsföring

 

Målgrupp:

Du som söker är 20 år eller äldre. Du har ett intresse för konst, politik och politisk konst. Du kan ha yrkesverksam erfarenhet av scenkonst eller ingen alls. Du kan ha kunskaper och erfarenheter även från andra områden. Du bör ha ett stort intresse även för den teoretiska delen av kursen. Vid antagningen kommer stor vikt läggas på att skapa en heterogen gruppsammansättning.

 

Antagningsförfarande:

Antagningstillfällen kommer att äga rum 3, 4 och 5 maj.

Du kallas per brev till Teater Tribunalens lokaler. Där kommer du vara med i en gruppaktivitet med andra sökande. Därefter intervjuas du individuellt och kommer också få en förelagd dokumentär text att redovisa en scenisk idé kring. Mer information om detta i kallelsebrevet.

Terminstider: 170904 – 171215 samt 180108 – 180525.
Materialkostnad 3 500 kr/läsår
Dina studier på skolan sker på heltid och uppfyller Centrala Studiestödsnämndens (CSN) krav för heltidsstudier.

Sista ansökningsdag: 10 april (OBS nytt datum!)

Digital ansökan

Kontaktperson:
Peter Davidsson, tel 08-455 53 42
peter.davidsson@langholmens.fhsk.se

 

Läs mer om Långholmens folkhögskola på deras hemsida.