Under rådande omständigheter kan vi tyvärr inte genomföra den planerade premiären och spelperioden av
Vad i helvete ska en mänska göra? av Rudolf Värnlund.

Redan betalade biljetter återbetalas.

VAD I HELVETE SKA EN MÄNSKA GÖRA?
…frågade sig Rudolf Värnlund, ”Söders Dostojevskij”, den lite motvillige proletärförfattaren som skrev ett antal pjäser under 1930-talet, det årtionde som kanske oftast används som politisk förlaga till vår samtid.

2020 har Teater Tribunalen funnits i ett kvarts sekel, men trots vårt idoga slit med att sanktifiera solidariteten som ledstjärna, kollektivet som kraft, folkrörelsen som dess verkställande utskott och kulturen som dess omedelbara uttryck, så fortsätter världen runt oss att individualiseras – år för år, bit för bit. Snart återstår kanske bara ensliga, vilsna atomer av oss forna medborgare. ”Solidaritet” är numera ett skällsord och den mest framgångsrika folkrörelsen i det samtida Sverige verkar tyvärr vara främlingsfientligheten.

Så istället för att fira använder Teater Tribunalen tre av Värnlunds pjäser till att försöka svara på frågan vad i helvete en mänska ska göra!

DEN HELIGA FAMILJEN
Arbetarrörelsen splittras i sossar och kommunister, pragmatiska reformister och revolutionära romantiker, och längtan efter en förlösande handling visar sig få fruktansvärda följder.

SÅNGARE
Kamratskapen i en sångarkvartett sätts ordentligt på prov när strejker bryter ut på fabriken. Vem är du solidarisk med: kampen eller kompisarna? Och är det ok med nazister, bara de sjunger bra?

VÄGEN TILL KANAAN
Det gamla anrika borgerskapet slits sönder mellan den nya spekulationskapitalismens cynismer och kraven från ett alltmer organiserat proletariat. Familjer och fabriker går under – med våldsamma konsekvenser.

MYCKET TEATER BLIR DET
Det är alltså tal om en riktig helkväll, där vi får brottas med utopier, organisering, klasskamp, och dito -förräderi, samt uppleva fröna till samförståndets tidevarv såväl som till splittringens.
Här uppstår social ingenjörskonst ur jämlikhetsidéer och fascism ur orättvisor. Här sätts familjer och kamratskap på hårda prov när ett nytt samhälle ska byggas.

VÄRNLUND OCH HANS VERK
I samband med Tribunalens uppsättning av de tre pjäserna, ger Norstedts förlag ut texterna i en samlad volym. I förordet skriver Jan Käll:

”Värnlund skrev sina pjäser under en tid då den europeiska teatern var i färd med att bryta sig ur den tidigare förhärskande naturalismen. Dessa impulser nådde också Sverige, bland annat genom introduktionen av Max Reinhardts expressionistiska teater och Erwin Piscators idéer om folkteater och politisk teater. Av detta tog Rudolf Värnlund intryck, liksom han tog intryck av den amerikanske dramatikern Eugene O´Neills tidiga, socialistiskt färgade pjäser.

Rudolf Värnlund

Därigenom blev det möjligt för Värnlund att skriva pjäsen om arbetarrörelsens stora brytningstid i Sverige, Den heliga familjen.
Men Värnlund hade även personliga erfarenheter av skeendet. Som femtonåring hade han anslutit sig till Södermalms socialdemokratiska ungdomsklubb, vilken under våren 1917 kom att spela en viktig roll i det socialdemokratiska partiets splittring. Värnlund fungerade under denna period som ungdomsklubbens sekreterare. Partisplittringen spelar en viktig roll för hur motsättningarna inom den arbetarfamilj som står i handlingens centrum skildras i pjäsen. Säkerligen har Värnlund vid utformningen också påverkats av händelserna i Ådalen 1931. Pjäsen uruppfördes 1932 på Dramaten i regi av Alf Sjöberg. Den blev en stor framgång och innebar Värnlunds definitiva genombrott som dramatiker.

Det är knappast felaktigt att tala om pjäsen som den svenska teaterns första moderna arbetarskildring. Den ger nu också, nästan 90 år senare, perspektiv på vår egen samtid. Då, i början på 1930-talet, när Värnlund skrev pjäsen fick han genom arbetarrörelsen och socialdemokratins temporära framgångar fel om den närmaste tidens utveckling. Nu, när dessa framgångar är i stort sett utraderade, har han fått rätt och hans skildring av motsättningen mellan kapitalismen och dess arbetstagare talar direkt till oss. Pjäsen utgör också en viktig historisk påminnelse om socialdemokratins stora vägval. Även Värnlunds skildring av nationalsocialismens framväxt under trettiotalets nödår borde stämma till eftertanke på hur vi bör se på och förstå Sverigedemokraternas framgångar.”


COVID-19
Teater Tribunalen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande covid-19 för alla offentliga sammankomster och tillställningar.

Dela den här sidan: