Salong Marx: feministisk marxism del 2

Det är dags för Salong Marx: feministisk marxism del två. Med Tiina Rosenberg, Carolina Uppenberg och Julia Lindblom!
Teater Tribunalen sätter upp ”Total eclipse of the heart” fritt efter Engels ”Familjens, privategendomens och statens ursprung”. Som avslut på spelperioden anordnar CMS en andra pubbkväll för diskussion och debatt av Engels text.

Vi bjuder in tre talare som var och en belyser kvällens text från var sitt håll, samt plats för publikfrågor. En studiecirkel i salongsformat!

Inbjudna talare för kvällen är:

Carolina Uppenberg
Doktorand i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet. Hennes avhandlingsprojekt handlar om tjänstefolk på landsbygden under den agrara omvandlingen i Sverige ca 1750-1860. I avhandlingen studeras maktrelationer i hushållet och hur tjänstefolksinstitutionen kan förstås utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv och som en genusrelation.

Tiina Rosenberg:
Professor i är teatervetenskap med forskningsområden som omfattar feministisk teater och teori, performance studies, genusvetenskap, queerstudier och kritisk teori.

”Engels bok är den socialistiska feminismens mest citerade klassiker. Engels formulerade en tidig kritik av sexualitetens sociala reglering som en beståndsdel av den politiska ekonomin. Denna kritik, och det förändringsarbete som är förknippat med den, är ett av huvudargumenten för socialistiska feminister. Engels radikala vision syftar till att upphäva privategendomen, lönearbetet och kärnfamiljen. Genom denna förändring frigörs både kvinnan och mannen”
Ur Tina Rosenbergs förord till 2008 års utgåva

Julia Lindblom
håller i CMS studiecirkel av Silvia Federicis marxistiska och feministiska klassiker “Caliban and the Witch”, som beskriver hur kapitalismens framväxt sammanföll med en kamp att få kontroll över kvinnors kroppar.

Under kvällen finns soppa, öl och vin till försäljning till en billig peng! Cash eller swish!22 mars 18-22 på Teater Tribunalen

Fritt inträde

Dela den här sidan: