Salong Marx 23 feb kl 18

Tema: Familjens, privategendomens och statens ursprung, del 1

En studiecirkel i salongsformat!

Med anledning av att Teater Tribunalen i vår sätter upp ”Total eclipse of the heart”, fritt efter Friederich Engels ”Familjens, privategendomens och statens ursprung” arrangerar CMS två samtals- och pubkvällar för diskussion och debatt.

”Engels bok är den socialistiska feminismens mest citerade klassiker. Engels formulerade en tidig kritik av sexualitetens sociala reglering som en beståndsdel av den politiska ekonomin. Denna kritik, och det förändringsarbete som är förknippat med den, är ett av huvudargumenten för socialistiska feminister. Engels radikala vision syftar till att upphäva privategendomen, lönearbetet och kärnfamiljen. Genom denna förändring frigörs både kvinnan och mannen”
Ur Tina Rosenbergs förord till 2008 års utgåva

”Övergången till fullständig privategendom försiggår undan för undan och parallellt med parningsfamiljens övergång till monogami, den enskilda familjen börjar bli ekonomisk enhet i samhället.”
Engels 1969 års upplaga s 209

Konceptet för kvällen är att vi bjuder in tre talare som var och en belyser kvällens text från var sitt håll, genom olika debatter, samt plats för publikfrågor. Det blir en studiecirkel i salongsformat! Under kvällen finns soppa, vin och öl för en billig penning.

Inbjudna talare för kvällen är:
Erik Bohman, sekomedlem, tågvärd och redaktörsmedlem för Clarté introducerar Engels klassiska text och kopplar den till sina egen studier om preventivmedel inom den tidiga arbetarrörelsen och sätter texten i ett svenskt historiskt sammanhang.

Elinor Odeberg, ekonomhistoriker har vi bett belysa texten utifrån kampen om individualiserad föräldraförsäkring. Hon är till vardags utredare på Kommunal.

Marcus Olsson, aktivist från Pensionsrättvisa utgår från kampen för ett nytt pensionssystem. Allt fler blir fattigpensionärer, utlandsfödda som inte bott i Sverige i 40 år har inte ens rätt till garantipension.

Denna kväll är del 1 av cirkeln i salongsformat. Den 22 mars återsamlas vi igen (när alla läst texten, sett tribunalens uppsättning) tänkt vidare och då får vi ytterligare tre talare som frontar och fördjupar vår gemensamma diskussion.

Kort smakprov:
”Varuproduktionens stadium, varmed civilisationen börjar, betecknas ekonomiskt genom införandet av 1. Metallpengarna, därmed penningkapitalet, räntan och ockret; 2. Köpmännen som förmedlande klass mellan producentena: 3. Den privata jordegendomen och hypotek: och 4. Slaveriet som härskande produktionsform. Den familjeform, som motsvarar civilisationen och med den definitivt blir den härskande, är monogami, mannens herravälde över kvinnan och parfamiljen som den samhälleliga utställningens enhet. Det civiliserade samhällets sammanfattning är staten, som under alla mönstergiltiga perioder undantagslöst är den härskande klassens staten, och under alla förhållanden väsentligen förblir en maskin för att hålla nere den undertryckta, utsugna klassen.”
/Engels, 1969 års upplaga s 225

Stiftelsen Centrum för marxistiska samhällsstudier bildades 1977 på initiativ av Vänsterpartiet kommunisterna, men är obunden av snäva partiintressen och verkar i en öppen anda för att främja en bred vänsterdiskussion.

Dela den här sidan: