Utställning: Noas Ark – De åtta moraliska imperativen

Noas Ark – De åtta moraliska imperativen
Ett konstevent av konstnären Nathalie Gabrielsson, grundare av Kybernein Institute.

De åtta moraliska imperativen cirkulerar kring frågeställningen: Är det möjligt att skapa helt nya modeller för samhällen? Utgångspunkten för eventet är ett koncept utformat av en organisation som erbjuder praktiska lösningar på vår tids stora problem: klimatförändringar, fattigdom, sjukdomar, krig, hälsa och resursbrist.

Projektet undersöker relationen mellan entreprenörskap, alternativa former för styrelseskick och social förändring. Ambitionen är att synliggöra hur kulturella och social ”modeller” är påverkade av ideologiska tankestrukturer. Eventet äger rum på Teater Tribunalen, en teater som vill blottlägga de politiska strukturer som påverkar våra liv.
Inbjudna gäster kommer diskutera entreprenörens roll i vår tid, och strategier för innovation och social förändring.

Om Kybernein Institute

KI är en tankesmedja som undersöker sambandet mellan opinionsbildning och kulturproduktion, i gränslandet mellan konst, ekonomi och näringsliv. Genom produktion av utställningar, performance och event, synliggörs hur språklig och visuell kommunikation blir till politisk handling.
www.kybernein.org


Grundare av KI
Nathalie Gabrielsson är konstnär och independent researcher baserad i Stockholm. Hennes arbete undersöker kulturella och sociala modeller genom performativa metoder. Genom strategier som deltagande och intervention, går hon in i sociala system såsom företag, institutioner och organisationer som på olika sätt har ambitionen att påverka och förändra samhället genom estetisk visuell och språklig kommunikation.I samarbete med
Teater Tribunalen
Konstfack University Collage of Arts, Craft and Design
Dela den här sidan: