KULTUR SOM MOTSTÅND
En kväll till stöd för The Freedom Theatre och kulturen i Palestina

Rapporter från The Freedom Theatre i Jenin och från Gaza, röster om situationen i Palestina och scenframföranden av text och musik.

MEDVERKANDE
Adel Darwish (skådespelare)
Dror Feiler (Musiker • Judar för Israelisk-Palestinsk Fred • Ship to Gaza)
Mohammed Ismaili (musiker och skådespelare från bl a Dramaten)
Agnes Kofoed Christiansson (kompositör och sångerska)
Jan Hammarlund (musiker och kompositör)
Britt-Louise Tillbom (skådespelare)
Jonatan Stanczak (Judar för Israelisk-Palestinsk fred • medgrundare av The Freedom Theatre)
samt skådespelarna: Ola Husamou, Leona Nyman Strachal, Isabell Wagner, Benson Myrhede, Sara Turpin, och Elias Mensi

I ljuset av den pågående eskaleringen av våld i Israel-Palestina och i synnerhet den obeskrivliga humanitära katastrofen i Gaza vill vi med kultur gestalta det som nyhetsrapporterna inte räcker till att beskriva. Programmet inkluderar bland annat en läsning ur Gazamonologerna, musik som inspirerar till samlevnad och fred och dikter som inspirerar till eftertanke. Vi kommer få ta del av direktrapportering från Gaza och Västbanken från verksamma palestinska kulturarbetare.

Ledande svenska kulturarbetare har sedan 2006 engagerat sig för den unika palestinska teaterorganisationen The Freedom Theatre. Frihetsteatern, som ligger i Jenins flyktingläger på Västbanken, har som motto att motarbeta förtryck genom kultur och konst och har genom sitt oförtröttliga och kompromisslösa arbete angripits av både den israeliska ockupationsmakten och den palestinska myndigheten. Flertalet av teaterns medarbetare har arresterats och en av dess grundare har mördats. 

Gazamonologerna – Ashtar Theatres texter med vittnesmål från unga människor i Gaza är från 2010, men de är tyvärr lika aktuella idag. Vi läser delar av dem som en del i en internationell manifestation – den 29:e november är den internationella solidaritetsdagen med det palestinska folket och Gazamonologerna kommer att då framföras över hela världen.

Dela den här sidan: