InCap-Increased Artistic Presence
”Som svar på SÄPOs höjning av terrorhotnivån och därmed ökad polisär närvaro i november skapade vi Ökad Konstnärlig Närvaro och begav oss ut på gatorna i Stockholm.”

Teater Tribunalen startade under hösten 2015 projektet IncAP, Increased Artistic Presence, där vi intog det offentliga rummet.

Vi ville bredda våra kompetenser, komma närmare det offentliga rummet, nå en ny publik och diskutera konstens potential att vara opinionsbildare. Vårt mål var att skapa en plattform för konstnärer och aktivister att mötas på för utbyte av kunskap. Detta kunskapsutbyte kan ske i former av debatter, föreläsningar, seminarier och workshops inom konstnärliga, politiska och filosofiska områden. Vi ville tillsammans hitta metoder som kunde förena konstens processer med aktivismens för att hitta ett sätt att snabbt kunna kommentera vår samtid genom scenkonst.

2016 samarbetade vi genom ett utbyte av workshops med den Kairo-baserade gruppen The BuSSy project.

Första workshopen: Teater Tribunalen i Kairo

Andra workshopen: The BuSSy project i Stockholm

Dela den här sidan: