Gästspel: STRUTSDANSEN
-en klimatkalops
Det sägs att strutsar stoppar huvudet i sanden för att de tror att de kan undvika faror på det viset. Det sägs också att människor inte kan förhålla sig till faror som ligger för långt bort. Det första påståendet är bara hittepå. Men det andra ligger det nog något i.

Strutsdansen frågar sig varför vi trots att vi vet vad vi bör göra ändå inte gör det. Men vi får också träffa människor som gör vad de kan för att bidra i kampen mot den globala uppvärmningen.

Föreställningen utvecklar sig till en resa från Norrlands inland till fackförbundets kongress i Stockholm. Från maktens korridorer på Helgeandsholmen till en reality serie där folket röstar fram sin statsminister genom en app. Drivna av piskan att inte misslyckas med sitt uppdrag växer en komplex bild fram av vår tids ödesfråga.

Strutsdansen är en tragikomisk upplevelse. Om du vill följa med in i António Guterres terapirum, eller höra Vladimir Putin sjunga Ebba Grön, så är detta en föreställning du inte vill missa.

Av och med: Petter Billengren, Maria Lindström och Joakim Sikberg.
Regi: Thomas Segerström

Strutsdansen är ett samarbete mellan
Olof Palmes Internationella Center och Östra Teatern.

Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning för fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Palmecentret verkar för att utveckla och stärka arbetarrörelsens roll i omställningen mot global hållbar utveckling.

Östra Teatern är en teatergrupp som sedan 2003 arrangerar utbildning och kompetensutveckling i form av pjäser och efterföljande dialog tillsammans med deltagarna. Föreställningarna roar, skakar om och leder ofta till nya tankar och insikter hos publiken.

Med Strutsdansen vill Olof Palmes Internationella Center sätta i gång det samtal vi alla behöver delta i för att få förståelse, kunskap och lust att bidra till den stora omställningen mot ett hållbart samhälle.

Frågor: ania.janerud@palmecenter.se

Dela den här sidan: