Gästspel: Melancholy Baby

En föreställning om melankolins och känslornas innersta rum starkt präglad av absurdism och svart humor. Vad händer med alla känslor i en känslokall samtid och är det så att vissa känslor bör ges företräde framför andra? Vilka känslor i sådana fall och vilka är dessa känslor? Och vad händer med en person som känner alla dessa känslor lika starkt?

”Finns det något vackrare än känslor? Finns det något fulare än känslor? Om era känslor vore färger skulle vi kunna måla en vacker tavla. En känslornas Picasso!”
Eller så blir det helt enkelt Guernica.

Möt frigruppen Dom Dramatiska och deras undersökande av absurdismen och känslornas makthierarkier samt hur dessa makthierarkier framträder inom en person och hur denne upplever denna spindelväv av komplexa känslor och drifter.

Dela den här sidan: