FOTBOLL I JEMEN
av Jan Käll

Fotboll i Jemen är en agenthistoria med Shakespeareska ambitioner. Den innehåller ett myller av gestalter och intriger och har en handling som utspelar sig på alla sociala nivåer och rör sig mellan Jemen, Helsingfors, Stockholm, Washington DC och sedan tillbaka till Jemen igen.

Uppslaget till pjäsen kom ursprungligen från några notiser i dagspressen som berättade om hur den svenska säkerhetspolisen, på uppmaning av amerikanska CIA, varit involverad i rekryteringen av en jemenitisk medborgare i Sverige. Jemenitens uppdrag var att infiltrera al-Qaida i syfte att öka träffsäkerheten hos det amerikanska drönarprogrammet. Dessvärre blev han avslöjad och slutade sina dagar skjuten och upphängd i ett fotbollsmål i huvudstaden Sana. Detta är också pjäsens ramhandling.

Fotboll i Jemen skildrar en av vår tids stora frågor: västvärldens förhållande till den islamistiska terrorismen. Hur stor skuld har vi själva till dess framväxt? Till nyrekryteringen av jihadister och kalifat-aspiranter? Har de fruktansvärda halshuggningarna i sociala medier något att göra med västs förhållningssätt till det muslimska, till mellanöstern, till förlorade kolonier och nutida oljetörst?

Det är också en pjäs om vådan av att som liten nation gå andra, större och mäktigare nationers ärenden.

Föreställningen är omfångsrik, med många roller över flera kontinenter, men med basen i det utsatta, delvis nysvenska par som försöker skapa sig en trygg tillvaro, men vars hela liv bokstavligen slås sönder av det internationella politiska rävspelet. Det blir sång och musik, och en stor ensemble bestående av både äldre proffs såväl som unga teaterhögskolepraktikanter.

Föreställningen produceras i samarbete med ÖSTGÖTATEATERN

samt med stöd av:
ABF Stockholm
Statens Kulturråd
Stockholms Kulturförvaltning
Region Stockholm
samt Författarfonden

Dela den här sidan:

Pressklipp

  • ”Fotboll i Jemen” är en pjäs som vill diskutera hur svenska regeringar och myndigheter förhåller sig till USA och andra västländer som aktivt för krig. Utsätter man vårt land för möjliga terrorattacker genom att bidra med information? Skapar man, bortom all insyn, förutsättningar för angrepp? Om detta vill Tribunalen tala på sitt alldeles egna, stökiga och möjligen inte alls färdiga iscensättning. Som heller inte drar sig för att parodiera själva fotbollen och dess mycket teatrala uttryck.
  • "Teater Tribunalen lyfter intressanta perspektiv om Sveriges involvering i terrorbekämpning i Mellanöstern."
  • "Käll och regissören Richard Turpin belyser en problematik, ett tvivelaktigt samarbete och ett utnyttjande av människor i underläge. Just detta, att frankt diskutera politik och ta ställning är Tribunalens signum, ett nödvändigt salt i samhällsdebatten."

Videoklipp

Trailer

Fotografier