En föreställning om svensk vapenexport

Tiderna förändras, konflikterna förändras, vapenexporten ökar men diskussionen förblir lågmäld.
En föreställning kring den svenska vapenindustrin, ett rekviem över alla de människor som dött av svenska vapen.
Ett förvirrat Sverige beger sig ut på en terapeutisk resa och söker sin identitet.
Sverige är nu etta i världen som exportör av vapen, räknat per person. Schweiz har röstat, Brasilien har röstat.

Vi uppmanar till folkomröstning kring den svenska vapenexporten.

Om man är bäst på fredsbevarande arbete och bäst på vapenexport – vad är man då bra på?
Vi tycker att det finns en genomgående inkonsekvens mellan vart man säljer och vilka konflikter man fördömer. Sverige kallas ett alliansfritt land vilket i sig är en motsättning till exporten i sin helhet.

Det är som att vi fastnat i ett limbo; å ena sidan vårt neutrala ideal om en oberoende stat för fred, å andra sidan Natoambitioner som leder till ökat beroende och militärt samarbete. Vi står inför en situation där vi varken kan få vara stolta över våra kanoner eller över det fredsarbete som bedrivs.

Eftersom vapenexportförespråkarna Alliansen och Socialdemokraterna inte vågar tala ur skägget med vad intentionen är bakom vår säkerhetspolitik, vill vi uppmana till en folkomröstning i denna fråga. Sverige hade neutrala ambitioner i två hundra år, kanske dags att utvärdera detta?

Skriv under uppropet!

Samtal kring vapenexport

Tors 15 mars

Bodil Ceballos (mp) ledamot i utrikesutskottet.
Andreas Ekman Duse, generaldirektör för Inspektionen för strategiska produkter

Tors 22 mars

Jan Pie, generalsekreterare för SOFF, Säkerhets- och försvarsföretagen

Tors 12 april

Roland Poirier Martinsson, författare och filosof. Chef för Timbro medieinstitut
Lars Ingelstam, professor emeritus i matematik och framtidsstudier. Har forskat kring vapenexport

Tors 19 april

Bertil Hellström, stabschef på Saabs marknadsavdelning

 

Samtalen börjar direkt efter föreställningen.

Dela den här sidan:

Pressklipp

Fotografier