Ebberöds bank

Teater Tribunalen ta hjälp av manuset till den gamla pilsnerfilmen Ebberöds Bank för att skapa en underhållande teaterupplevelse, där sponsring och ekonomi får en framträdande roll.

Historien handlar om en fattig skräddare i det lilla samhället Ebberöd som startar en bank där inlåning ger generösa åtta procent i ränta, medan man vid utlåning kräver blygsamma fyra procent. Ryktet om bankens generösa inlåningsränta sprider sig snabbt… Berättelsen är upphovet till begreppet Ebberöds Bank, som betyder att göra en förlustaffär.

Begrepp som pengar och kapital blir allt mer diffusa, på den digitaliserade globala marknaden. Vems är pengarna, om de bara finns virtuellt? Vem har makten över marknaderna? Vad händer med mänskliga och kulturella värden om värde bara blir synonymt med finansiellt kapital?

Detta är ett sällsynt projekt, som är högaktuellt det närmaste året i och med regeringens pågående kulturpolitiska utredning.

Dela den här sidan: