DR GALENOS MIRAKELMEDICIN
(Bílá nemoc – ”Vita sjukan”)
av Karel Čapek

EN PJÄS FRÅN 1937
OM EN PANDEMI FRÅN KINA
OCH OM MÄNNISKOR
SOM HELST AV ALLT VILL HA
ETT REJÄLT KRIG

Teater Tribunalen inbjuder till en festlig kväll med världsomfattande pandemi och sprudlande krigsentusiasm. Vad ska en värld skakad av smittsamma virus, överfulla sjukhus, isolering och lock-downs sysselsätta sig med om inte ett moralhöjande krig?
Eller kanske samma samhällshotande pandemi skulle kunna användas som ett vapen för freden? Dr Galenos har en idé om hur världen kan räddas, men hur många människoliv får det kosta?

Karel Čapeks fredsapell Bílá nemoc (”Vita sjukan”) påverkade världsfreden lika litet när den skrevs 1937 som den lär göra även detta krigshetsens, demoniseringens och upprustningens 2022. Men skam den som ger sig, så vi spelar denna pjäs – i nyöversättning av Karin Eriksson – med hopp om omedelbar och villkorslös fred och nedrustning i alla länder jorden över.

PREMIÄR 14 OKTOBER

Skepticism. Pessimism. Relativism. Nihilism. Individualism. […] Enär jag på grund av pessimistisk nyfikenhet föddes sådär en tjugofem år före kriget faller dessa latinska ord också över mitt huvud. Jag borde försvara mig mot dem, men märkligt nog, när jag nu skrivit dem måste jag erkänna att de tilltalar mig mycket.
Så gillar jag till exempel skepticismen lika ohejdat som entusiasmen; ja, jag är förmögen att utöva både den ena och den andra nio gånger om dagen.
Pessimismen förhäxar mig rentav, särskilt om den, som sig bör, är förenad med en glödande optimism.
Relativismen väcker hos mig den hänförda övertygelsen att det inte bara finns ting i världen, utan också relationer emellan dem.
Nihilismen förbryllar mig en smula – nog är det väl nihilism om jag till exempel tror att ”ingenting är förlorat” eller ”ingenting är utan värde” – ty en mängd negerade satser gläder mig verkligen.
Individualism är praktiskt sett tron, att brevbäraren som just i detta ögonblick burit hit posten är en person i högsta grad värd att iaktta. Jag har kunnat lägga märke till hans sorgsna mustascher och hans blå outgrundliga ögon.
Jag säger er, det är en stor upptäckt.
– Karel Čapek

Karel Čapek, född 1890 i Österrike-Ungern, död 1938 i Prag i Tjeckoslovakien, var en tjeckisk författare, som bland annat skrev science fiction.
I pjäsen R.U.R. beskriver han hur människolika maskiner börjar användas till tungt arbete och till slut gör uppror mot människorna. Han var först med att använda ordet robot om sådana maskiner: ”robota” betyder ”trälarbete” eller ”hårt slit” på tjeckiska.
Bílá nemoc (”Vita sjukan”) skrevs 1937 och filmatiserades strax därefter. Det var den sista tjeckiska filmen som gjordes innan nazisternas ockupation av Tjeckoslovakien.


I SAMARBETE MED:

MED STÖD AV:

Dela den här sidan: