Bambiland

Elfriede Jelinek (som för övrigt tilldelas Stig Dagerman-priset 5 juni) är sedanlänge en av de mest tongivande och kontroversiella österrikiska författarna. Hennes pjäs Bambiland hade premiär på Burgtheater i Wien i december, och får nu sitt första skandinaviska uppförande. Sin vana trogen blandar Jelinek ner mängder av komponenter i sin soppa: nyhetsrapporteringar, Aischylos-citat, Nietzschereferenser, kommentarer och röster från diverse håll – en enorm textmassa kring kriget i Irak. Vansinnigt, drastiskt, provocerande, uppfriskandeoch uttröttande. Vad ska man göra med en sån text?

På Teater Tribunalen får den formen av ett sceniskt plenum. En akut iscensättning av en text som fåttförnyad aktualitet, trots att den skrevs för ett år sedan. Vad sysslar egentligen västmakterna med i Bagdad? Ingen – vare sig medverkande eller publik – kanvara riktigt säker på vad som kommer att hända på scen. Slumpen spelar här en stor roll: antalet skådespelare kan vara olika från gång till gång, och derasuppgifter kommer att variera från den ena föreställningen till den andra. Käppar i hjulet kommer att sättas för försöken att bringa ordning i Jelineks rasandeordflöde. Vad kostar en Tomahawk-missil? Hittar delfinerna några minor? Hur inbäddade är presskåren? Är det egentligen en pjäs? Är det egentligen ett krig?

Dela den här sidan: