Dror Feiler – ATT TÄNDA EN STEN

Utställningen Att tända en sten väver samman nuet med en tidsrymd av något som flytt och fångats in – med ljud- och ljusinstallationer, speldosor, musikmaskiner, klockor, performativ mekanik, videoverk, och live-konserter. Ett miniuniversum där det brutala sentimentala konceptet kan ta plats: kugge för kugge, hål för hål, gnista för gnista, ljud eller tystnad, av eller på. I en bunker av trots och tröst.

Utställningen öppnar 7 okt kl 13 – 20
Under öppningen blir det release av Dror Feilers 10 CD x 2-boxar.

  • 7 okt kl 18 – The Too Much Too Soon Orchestra: Tommy Björk (slagverk), Dror Feiler (rörblås & live elektronik), Mats Lindström (live elektronik), Sören Runof (el. gitarr & live elektronik), Kasper T.  Toeplitz (el. bas & live elektronik)
  • 14 okt kl 18 – Anna Lindal (fiol) & Eva Lindal (fiol) framför musik av Dror Feiler
  • 20 okt kl 18 – Konsert/performance med saxofonisten Mats Gustavsson, poeten Johan Jönsson och Dror Feiler.
  • 29 okt kl 15 – Finnisage med överraskningorkester

Mer info på Kummelholmens hemsida

Att tända en sten
En sten är ett fast material som inte har de rätta egenskaperna för att brinna. Att tända en sten syftar med andra ord på en i princip omöjlighet, som att få något att hända trots att det inte finns någon uppenbar möjlighet till framgång.

I den judiska mystikens kabbalistiska skapelsemyt var det ordnandet som fick kärilarna att brista och spränga ljuset (Shevirat Ha Kelim) och ”lagandet”, uppsökandet av det sprängda och trasiga, livets mening. Så är också ofullkomligheten och livet som konsten tar spjärn mot, som att det som ser ut att vara helt är osant. För Dror Feiler innebär detta en politisk, filosofisk och konstnärlig aktivistisk hållning.

Dror Feiler är verksam som musiker, tonsättare, konstnär/TEGEN2-grundare/medarbetare och politisk aktivist. Han kom till Sverige från Israel för exakt 50 år sen. Hans musikaliska/konstnärliga verksamhet, med improviserad och skriven musik, samt utställningar sträcker sig över hela världen. I sina kompositioner, konserter och konst pendlar han mellan det kontrollerbara/okontrollerbara, noterade/improviserade och digitala/analoga, interpolerat med konkreta ljud från sopbilar, brutna kvistar, tryckluftsborrar, fågelkvitter, motorsågar och symaskiner.

”…Konstnären som outsider exemplifieras bäst av exilens/utanförskapets villkor: att aldrig kunna anpassa sig fullt ut, att alltid känna sig utanför den förtroliga, välbekanta värld som bebos av de infödda. För konstnären innebär exilen/utanförskapet i denna metafysiska bemärkelse rastlöshet, rörelse, att ständigt bringas ur fattningen och bringa andra ur fattningen. Man kan inte återvända till en tidigare, kanske stabilare tillvaro där hemma, och man kan heller aldrig riktigt nå fram och komma till ro i sitt nya hem och sin nya tillvaro…”  Edward Said,.”Den intellektuelles ansvar”, Bonnier Alba 1995

Dror Feiler
Vice President for FST (Society of Swedish Composers)
Chairman for Svensk Music (Swedish Music)
Chairman for EJJP (European Jews for a Just Peace)

Utställningen är kuraterad av Gunilla Sköld Feiler

Dela den här sidan: