Åtgärden

De fyra agitatorerna har lyckats med sitt uppdrag i Kina, men har något att bekänna. De har haft ihjäl en kamrat. Gång på gång lät han känslorna ta överhanden och valde kortsiktiga humana alternativ trots att det la krokben för den långsiktiga strategin. Situationen blir ohållbar och måste åtgärdas. Kamraten skjuts, kroppen kastas i en kalkgrop och förbränns. Eftersom denna dödande värld bara går att ändra med våld finns det ingen annan utväg… Eller? (DISKUSSION)

Bertolt Brechts lärostycke från 1930 har ansetts vara ospelbart och kritiserats från både vänster- och högersympatisörer. Lockad av denna ambivalens bakar Tribunalen in pjäsen i ja- och nejsägaren och låter den efterföljas av ett moralfilosofiskt seminarium under Mats Öhlins ledning. Här närvarar även det forna DDR:s spionchef, Marcus Wolf, Gunnar Hökmark från moderaterna, förre maoisten Stefan Lidgren, Moderna tiders chefredaktör Susanna Popova, professorn i praktisk filosofi Torbjörn Tännsjö och teologie doktorn från Uppsala, Ulf Jonsson.

I Åtgärden diskuteras hur den sanne kommunisten bör förhålla sig till kampen. Oavsett hur man ställer sig i det moraliska dilemmat mellan individ och kollektiv, om man sympatiserar med den godhjärtade mördade kamraten eller om man sätter den politiska kampen framför allt, så talar Åtgärden sitt tydliga språk: Vi måste förändra världen. Den behöver det.

Dela den här sidan: