Allas krig mot alla and

fuck you too, mr Hobbes

Människan befinner sig i ett krigstillstånd, där alla är allas fiende. Hon har ett ständigt och rastlöst begär efter mer och mer makt, ett begär som slocknar först med döden.

På Teater Tribunalen möter sex skådespelare Thomas Hobbes brutala människosyn i urpremiären av ALLAS KRIG MOT ALLA And Fuck You Too, Mr Hobbes. Man har sagt att Thomas Hobbes bok Leviathan, från 1651, hör till liberalismens källare. När boken kom ut i England väckte den starka reaktioner. Thomas Hobbes beskriver människan som en maskin. Hennes begär och lidelser är så våldsamma att hon behöver en härskare, en artificiell människa, en odödlig gud, en stat – LEVIATHAN – vars röst är allas röst och vars handlingar är allas handlingar. Individerna skriver ett samhällskontrakt med sin härskare där de förbinder sig till lydnad. Annars kastas de ut ur gemenskapen. Det europeiska unionsprojektet inkluderar och exkluderar, med murar, med första och andra klassens medborgarskap, med ett övervakningssystem som kan ha uppsikt över alla folk, på alla platser, runt om i hela Europa. Hobbes säger att syftet med en människas viljehandlingar alltid är något gott för henne själv. Vilka politiska, sociala och filosofiska krafter driver det europeiska projektet och hur formuleras samhällskontraktet?

Efter Thomas Hobbes filosofiska verk Leviathan
”Allt som utmärker en krigstid, då alla är allas fiende, utmärker därför också den tid då människor lever utan annan säkerhet än den som deras egen styrka och uppfinningsrikedom erbjuder. I ett sådant tillstånd finns ingen plats för arbetsamhet, eftersom arbetets frukter är osäkra, och följaktligen inget jordbruk, ingen sjöfart, ingen användning för varor som kan importeras sjövägen, inga bekväma hus, inga redskap för att flytta och forsla bort ting som kräver mycket kraft, ingen kunskap om jordytan, ingen tideräkning, ingen konst, ingen litteratur, inget samhällsliv och, värst av allt, ständig fruktan och risk för våldsam död. Och människans liv är ensamt, fattigt, plågsamt, djuriskt och kort.” Ur ”Leviathan”

Dela den här sidan:

Pressklipp

Videoklipp

Trailer

Fotografier