SVARTA REVOLUTIONÄRER FALLER INTE FRÅN MÅNEN -fritt efter Assata Shakur

”It is our duty to fight for our freedom.
It is our duty to win.
We must love and support one another.
We have nothing to lose but our chains.”

Assata Shakur

Ett scenkonstverk om rotlöshet och politisk aktivism och praktik. Om olika politiska metoder och strategier. Om hur en formas av sina erfarenheter och hur mönster kan reproduceras eller brytas. Om att organisera sig och hur svårt det är.

vår version av Shakurs berättelse plockar vi ut ögonblicksbilder och världsanalyser. Vi inspireras av ödmjukheten i att dela med sig av tillkortakommanden och viljan och lusten att fylla de kunskapsluckor samhället inte klarat av eller velat fylla. Vi delar med oss av egna erfarenheter och ser vår samtid speglas i dåtid och ifrågasätter maktordningen. Är det något historien lär oss är det att ingen i världen någonsin har fått sin frihet genom att vädja till sina förtryckares samveten.

Delar av verket framförs på engelska.

Assata Shakurs självbiografi gavs ut första gången 1988 och blev översatt till svenska 2015 på Verbal Förlag. I boken skildras hennes utveckling från ung och naiv, till vuxen och ”cynisk”, samt hennes politiska engagemang för Svartas rättigheter i usa. Hennes sökande och kamp för sin egen identitet i ett samhälle som berövat henne på sin egen historia. Parallellt med denna berättelse löper skildringen av ett antal rättegångar som hölls mot henne där hon blev anklagad för bland annat rån och mord.

Shakurs berättelse skildrar 50-70-talets usa, men beröringspunkterna är många med vår samtid. Den växande rasismen och de ökade klassklyftorna i europa. Segregationen. Skottlossningarna i Ferguson och bilbränderna i Husby som några exempel.

Vill du veta mer om Assata Shakur. Köp boken från Verbal förlag.

Eller läs mer på dessa länkar:

http://www.assatashakur.org 

http://www.revolutionarycommunist.org/fight-racism/2413-assata-shaku

https://www.democracynow.org/2013/5/3/assata_shakur_in_her_own_words