Uthyrning av lokaler

Förutom den egna verksamheten hyr Tribunalen ut lokalen till andra teatergrupper, till debatter samt till grupper som arbetar med bildkonst, foto och performance.

För mer information om priser, teknikspec. etc, kontakta oss på info@tribunalen.com eller telefon 08-84 94 33.

Vi hyr inte ut lokalerna till fester