Ledning

Konstnärlig ledare
Henrik Dahl är regissör och skådespelare, och en av Teater Tribunalens grundare. Henrik har varit kontinuerligt verksam på teatern under de dryga tjugo år som teatern funnits. Han har därtill under flera år varit en av de drivande krafterna bakom teaterns utbildning i politisk scenkonst. Henrik regisserade senast Vår tids fruktan och elände, som spelades våren 2017, och sågs själv på scen i Bertolt Brechts Modern under hösten 2017.

Henrik Dahl låter i samband med utnämningen meddela:
”Vår tids intellektuella klimat präglas av både polarisering och likriktning, samtidigt som det ekonomiska systemet firar ständigt nya triumfer i utsugning och bortrationalisering av mänsklig värdighet. Därför är en total samhällelig systemändring nödvändig. Det är Teater Tribunalens uppgift att verka för en sådan. Det är hög tid att mänskligheten lämnar sin förhistoria bakom sig och blir fullt ut mänsklig.”

Teater Tribunalens styrelse
Jan Käll, ordförande
Victor Watz
Tuvalisa Rangström
Richard Turpin
Antonia Clausson
Mikela Knapp
Ulrika van Gelder
Ebba Forstenberg

Ledningen nås på mail: ledningen@tribunalen.com